Dziś jest: Czwartek 07 stycznia 2021, imieniny: Juliana i Lucjana

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Marianowo w 2020 r.

2020-03-16 14:16:46

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
NA TERENIE GMINY MARIANOWO W 2020 ROKU

Miejscowości gminne

Terminy odbioru

Dalewo, Kępy, Krzywiec, Trąbki, Trąbki Małe

10.07.2020

06.11.2020

Dzwonowo, Gogolewo

14.07.2020

12.11.2020

Czarnkowo, Sulino, Wiechowo

16.07.2020

13.11.2020

Marianowo, Mariankowo

17.07.2020

17.11.2020

NOWE ZASADY ODBIORU GABARYTÓW!

Od 1 stycznia 2020 roku ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane NA ZGŁOSZENIE!

UWAGA !!! Samochód po odbiór tych odpadów przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi –

poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 91 4615088 lub +48 519 096 627, mailowo biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą przygotowane (wystawione) do odbioru.

Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić

 co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie!

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

2020-03-16 14:10:27

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

2020-03-16 14:05:55

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

2020-03-13 13:24:38

Szanowni Mieszkańcy:

W związku z koniecznością zastosowania środków zapobiegawczych wobec zagrożenia zachorowań na Covid-19 (koronawirus), w trosce o dobro zarówno pracowników, jak i samych Mieszkańców, Związek Gmin Dolnej Odry w najbliższych tygodniach wstrzymuje przyjmowanie interesantów bezpośrednio w biurze Związku.

KOWR czeka na zgłoszenia do "Bitwy Regionów"

2020-03-13 13:12:09

Po ogromnym sukcesie piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do udziału w tegorocznej rywalizacji! Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

Komunikat

2020-03-13 13:05:53

Komunikat

2020-03-13 12:58:50

Odpowiadając na apel Premiera RP i Ministra Zdrowia, by na czas zagrożenia pozostać w domach, nie wychodzić bez potrzeby, w trosce o zdrowie wszystkich obywateli jesteśmy zmuszeni z dniem 13 marca 2020 r. zamknąć ORLIK  do odwołania.

 

Komunikat PUWiS

2020-03-13 12:11:01

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie informuje, że w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią dotyczącą wirusa COVID-19 wprowadza procedurę zabezpieczającą rozprzestrzenianiu się wirusa od 13 marca 2020 r. do odwołania, wstrzymujemy wyjazdy pracowników spółki inkasentów-odczytywaczy.

Komunikat

2020-03-13 11:29:20

Szanowni Państwo,

z uwagi na rosnące z dnia na dzień ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, decyzją Wójta Gminy Marianowo Urząd Gminy Marianowo zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania, z wyłączeniem przypadków niecierpiących zwłoki.

Jednocześnie informuję, że wszystkie stanowiska pracy w urzędzie będą funkcjonowały, wykonując prace niezwiązane z bezpośrednią obsługą interesantów.  We wszystkich sprawach realizowanych w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy – tel. 91 561 38 66, e-mail: ug@marianowo.pl

Wnioski do urzędu można składać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres:  /019bqjd5yk/SkrytkaESP

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, proszę skorzystać z dzwonka przy drzwiach zewnętrznych.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Danuta Ankutowicz

Zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z COVID-19

2020-03-12 09:35:13

Komunikat

2020-03-12 09:14:39

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

  • art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  • art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zarządzenie nr 80 Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zawieszenia imprez

Wojewoda zachodniopomorski
Tomasz Hinc

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego KLASA Fundacji BNP Paribas

2020-03-11 14:15:50

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”. Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości wejść w przyszłość na własnych warunkach. Od 14 lutego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej - już osiemnastej - edycji programu „Klasa”.

Zaproszenie do składania ofert

2020-03-11 13:24:50

Wójt Gminy Marianowo zaprasza do składania ofert w ramach zapytań ofertowych dla następujących zadań:

  1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki nr geod. 163/1 i 156/4 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi”
  2. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej we wsi Gogolewo zlokalizowanej na działce nr geod. 238/1, gm. Marianowo"
  3. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie, gm. Marianowo, do granicy działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową"
  4. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 do działki nr geod. 362, 363 i 366 w Dzwonowie, gm. Marianowo, wraz z przyłączeniami do w/w dziełek zakończonymi studniami przyłączeniowymi po stronie działki nr 364 przy istniejących obiektach mieszkalnych"

Zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach na obszarze całego kraju

2020-03-11 12:57:55

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marianowie informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  zawieszone zostają  na okres od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Rusza XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

2020-03-11 11:49:13

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w konkursie właścicieli gospodarstw rolnych. Konkurs zorganizowany został w ramach działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promowanie postaw sprzyjających przestrzeganiu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym jest ważnym aspektem działalności KRUS, dlatego do konkursu zaproszone są bez wyjątku zarówno te duże, jak i małe ośrodki rolnicze.

Zaproszenie na warsztaty "Wyrabiania palm wielkanocnych"

2020-03-10 10:43:36

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W A R S Z T A T Y
„Wyrabiania palm wielkanocnych”

Podziękowanie za adopcję bezdomnego psa

2020-03-10 08:34:43

„Możesz zrobić coś wielkiego lub coś małego -
cokolwiek zrobisz będzie to lepsze, niż gdybyś nie
zrobił nic. Ratuj. Adoptuj. Wspieraj”

PODZIĘKOWANIE

Wójt Gminy Marianowo dziękuje pani Honoracie Miłek za adopcję psa, który został zabrany z terenu naszej gminy do schroniska w Choszcznie.
"- Cieszę się, że ciągle istnieją wśród nas ludzie, których serce jest otwarte dla zwierząt w potrzebie. Pani postawa jest godna naśladowania, za co serdecznie dziękuję."

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Danuta Ankutowicz

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

2020-03-09 10:33:21

Z okazji przypadającego 11 marca Dania Sołtysa, wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim sołectw Gminy Marianowo składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji społecznej oraz satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Wydawanie artykułów żywnościowych

2020-03-09 10:15:55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, będą wydawane w budynku Urzędu Gminy w Marianowie w dniach od 10 do 11 marca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kondolencje

2020-03-09 09:55:03

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 107   następne »

Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Styczeń 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia