Dziś jest: Czwartek 07 stycznia 2021, imieniny: Juliana i Lucjana

Komunikat ZODR w Barzkowicach

2020-05-13 14:24:53

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuję, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2014 – 2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

< Pełna treść komunikatu do pobrania >

Komunikat ZODR w Barzkowicach

2020-05-12 12:05:32

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, iż „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” - specjalistyczne czasopismo przeznaczone dla rolników dostępne jest już w wersji elektronicznej.

Komunikat

2020-05-12 11:56:44

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem sezonu burzowego w Polsce IMGW-PIB w dniu 1 maja uruchomił monitoring niebezpiecznych zjawisk konwekcyjnych. Prognoza rozwoju burz publikowana jest codziennie pod adresem http://pogodynka.pl/prognozaburz, w serwisie zamieszczane są również analizy już występujących zjawisk http://pogodynka.pl/monitoringburz/.

Komunikat

2020-05-08 11:42:08

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzoną możliwością otwarcia od 6 maja br. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, podjęłam decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Marianowie oraz filii w Dzwonowie do 24 maja br.

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 maja 2020 r.

2020-05-08 09:19:59

Działając na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, ze zm.) zwołuję obrady XV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 maja 2020 r. o godzinie 13.00. Sesja prowadzona w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

2020-05-08 07:49:39

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Podsumowanie projektu grantowego pt. "Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu"

2020-05-07 15:07:10

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMBa” od września 2019 r. do lutego 2020 r. realizowało projekt grantowy pt. „Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu” . Były to dwa  wydarzenia: rajd rowerowy i wystawa oraz trzy szkolenia: warsztaty florystyczne (stroiki nagrobne), warsztaty scrapbooking i warsztaty robienia lalek.

Znasz li swój WIR? - tajemnice Marianowa

2020-05-07 14:59:39

Marianowo to stolica niewielkiej gminy, która wielu mieszkańcom zachodniopomorskiego kojarzy się  z imprezą pn „LATO z Sydonią”, zabytkowym zespołem pocysterskim i najsławniejszą pomorską czarownicą Sydonią von Borck.

Wydawanie artykułów żywnościowych

2020-05-07 10:28:29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie informuje, że w dniach od 12 do 15 maja 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Marianowie będą wydawane artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

ORLIK ponownie otwarty!

2020-05-07 07:58:27

Informujemy, że w dniu 05.05.2020 r. „ORLIK 2012” został ponownie otwarty. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem pracy na Orliku w miesiącu maju oraz z nowymi zasadami z jego korzystania. Nadal nieczynne pozostają siłownie zewnętrzne.

Rekomendacje dla bibliotek w związku z Covid-19

2020-05-06 10:27:48

Poniżej przedstawiamy procedury i rekomendacje Biblioteki Narodowej wdrożenia etapu II znoszenia ograniczeń związanych z Covid-19 z dniem 5 maja 2020 r. dla czytelników  Biblioteki Publicznej w Marianowie i filii biblioteki w Dzwonowie.

  • czytelnicy mogą wyłącznie korzystać z wypożyczalni (czytelnia i komputery niedostępne);
  • wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony, książki podaje bibliotekarz;
  • czytelnicy powinni posiadać maseczkę na twarzy i rękawiczki;

LATO Z SYDONIĄ 2020 - ODWOŁANE

2020-05-05 10:14:52

Z przykrością informujemy, iż planowana na 20 czerwca 2020 r. impreza pn. „XV Lato z Sydonią - Marianowo 2020” nie odbędzie się. W związku z wprowadzonym na terenie kraju, do odwołania, stanem epidemii wynikającym z zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, byliśmy zobowiązani podjąć powyższą decyzję.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

2020-05-04 11:25:40

Z okazji Dnia Strażaka, pragnę złożyć wszystkim Druhnom i Druhom z Gminy Marianowo oraz Wszystkim Strażakom
słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków,
za ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym.
Życzę Wam bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech Święty Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Danuta Ankutowicz

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

2020-04-29 10:37:39

KOMUNIKAT JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W CZASIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Ze względu na wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 Związek Gmin Dolnej Odry w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne, poniżej przedstawia wytyczne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: odpady (powstałe w wyniku stosowania środków ochronnych) takie jak: maseczki, rękawiczki wytworzone przez mieszkańców podlegających kwarantannie powinny być zbierane dodatkowo w workach, które po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
Mieszkańcy podlegający izolacji powinni wystawiać odpady po upływie 72 godzin od zamknięcia worka z odpadami oraz w miarę możliwości spryskać worek preparatem odkażającym.

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

2020-04-28 13:31:53

Rozporządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

 

Chrońmy nasze lasy!

2020-04-27 08:47:39

Jak mądrze zaplanować bezpieczne odwiedziny w lesie w obliczu SARS-CoV-2?

Od 20 kwietnia dozwolone jest przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, co oznacza, że możemy swobodnie odwiedzać lasy. Należy jednak pamiętać, że wyjątek dotyczy obiektów leśnej infrastruktury turystycznej.

Zaproszenie do składania ofert

2020-04-24 12:05:12

Wójt Gminy Marianowo zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zaproszenie do udziału w konkursie pt: "Rodzina Razem"

2020-04-23 13:14:40

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Marszałka Województwa pt: Rodzina Razem. Konkurs jest skierowany zarówno do rodzin, jak i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych.

Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.

Komunikat Komendy Głównej Policji

2020-04-23 13:04:45

Komenda Główna Policji informuje, że uruchomiona została bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Aplikacja do pobrania ze strony http://twojparasol.com

Dzieci uczą rodziców w domu

2020-04-16 12:11:06

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8  [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 107   następne »

Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Styczeń 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia